Beleid en Visie

Beleid en Visie


Beleid
Het beleid van de organisatie is zo ingericht dat middelen o.a. in Afrika en Noord- en Zuid Amerika ingezet worden om organisaties, processen, producten en uiteindelijk mensen verder te helpen. MA-Mechanica heeft een duidelijke visie hoe zij kan bijgedragen aan een goede toekomst.

Visie
De volgende doelen zijn opgesteld om ook voor de lange termijn het beleid van het bedrijf, ook in roerige tijden, richting te geven:

  • Bijdrage aan groei van de mens.
  • Nieuwe diensten en producten ontwikkelen, die bijdragen aan efficiëntere processen voor onze klanten.
  • Barrières voor medewerkers wegnemen, zodat ze kunnen excelleren in hun vakgebied.
  • Door ontwikkeling van slimme manieren van werken de grootte van het bedrijf verdubbelen, zonder een grotere impact op het milieu te maken.
  • Door een verdere groei van ons bedrijf nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheden alleen maar toe.

.
RAMBOphone2

Mogen wij je bellen ?

Tefefoonnummer*


WAJTbutton

Volg ons :

Linkedin

Deelonze

MA-Mechanica
Zweedsestraat 8A1-8A2 - 7418 BG - Deventer
T: 0570 51 00 11 - F: 0570 51 10 13
contact@ma-mechanica.nl

Copyright © 2020 MA - Mechanica